Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

Írjon nekünk!

Kérjük, amennyiben bármilyen kérdése, kérése, észrevétele van, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek bármelyikén, vagy küldjön számunkra üzenetet az itt található beépített felületen!

Panaszt, fellebbezést a tanúsítóhely döntésével, a tanúsítóhely, a QTT Tanúsító Iroda Kft., az auditorok tevékenységével kapcsolatban a QTT Tanúsító Iroda Kft. postacímére az ügyvezető igazgatónak lehet benyújtani.

Cím: 3527 Miskolc, József Attila utca 57.

+ 36 46 900 075

+36 30 9840 880

info@qtt.hu

qtt@qtt.hu 

gergely@qtt.hu

Információkérés, panaszok, fellebbezések kezelése

A QTT Tanúsító Iroda Kft. vezetése készséggel áll Ügyfelei rendelkezésére információ kérés esetén az audittal, a tanúsítás folyamatával, az auditorok személyével kapcsolatban. Indokolt esetben Ügyfeleinknek jogában áll az auditorok elutasítása. Az Ügyfélnek jogában áll az audittal, a tanúsítás folyamatával, az auditorok személyével kapcsolatban panaszt, fellebbezést a tanúsítóhely döntésével, tevékenységével kapcsolatban a QTT Kft. postacímére az ügyvezető igazgatónak benyújtani.  A beérkezett panasz, fellebbezés átvételét az iktatás után 5 munkanapon belül a panasztevőnek, fellebbezés benyújtónak a QTT Kft. ügyvezetője írásban megerősíti. A QTT Kft. ügyvezetője első lépésben felülvizsgálja, hogy a panasz, fellebbezés valóban a tanúsítási tevékenységgel kapcsolatos-e, és amennyiben ezt megállapítja, 30 napon belül kivizsgáltatja a panaszt, fellebbezést, szükség esetén helyesbítő intézkedést hoz. Panasz, fellebbezés jogosságának megállapítására az ügyvezető igazgató vizsgálatot lefolytat le. Amennyiben panasz, fellebbezés az ügyvezető személyét, tevékenységét közvetlenül érinti, a panasz, fellebbezés kivizsgálására a tanúsítóhely vezető a jogosult.

Ha a panasz egy tanúsított ügyféllel kapcsolatos, a panasz kivizsgálása kiterjed a tanúsított irányítási rendszer eredményességére is és ezt az érintett ügyféllel 5 munkanapon belül írásban közli a QTT Kft. ügyvezetője.

A vizsgálat alapját az üggyel kapcsolatos összes dokumentum és a tanúsítandó/tanúsított szervezet észrevételeit tartalmazó panasz illetve fellebbezés képezi.  A panasz, fellebbezés dokumentumait, feljegyzéseit a QTT Kft. bizalmasan kezeli, ezeket megőrzi és biztosítja a folyamat nyomonkövethetőségét. Ha a panasszal, fellebbezéssel kapcsolatos tények az előzőek szerint nem tisztázhatók, vagy a tanúsítandó/tanúsított szervezet ezt kéri, és helyszíni szemlét kell tartani, akkor a panaszt, fellebbezést a QTT Kft. 60 napon belül bírálja el.

A panasz, fellebbezés kivizsgálásának eredményéről és a panasz, fellebbezés kezelésének befejezéséről írásban tájékoztatja a panasztevőt, fellebbezőt a QTT Kft. ügyvezetője.

Amennyiben a kivizsgálás eredményével nem ért egyet a panaszt, fellebbezést benyújtó, a másodfokú eljárást a TÜV Thüringen e.V. (Melchendorfer Straße 64. 99096 Erfurt) folytatja le. Ha másodfokon is elutasításra kerül a panasz, fellebbezés, további fellebbezésre a QTT Kft. felé nincs lehetőség, ebben az esetben a panaszos/fellebbező bírósághoz fordulhat.